Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41 konané dne 17.2.2010
 
                     
Přítomni: dle prezenční listiny 

1.Zahájení členské schůze
     
Předsedkyně SVJ Libuše Hapalová přivítala přítomné a zahájila schůzi.   

2.Kontejner 

Výbor SVJ Urbánkova 3357/41 (dále jen výbor SVJ) poděkoval všem zúčastněným
za pomoc při odklízení nepotřebných věcí nashromážděných v prostorách domu a
zároveň upozornil, že tato akce byla výjimečná a jednorázová a každý si musí
své nepotřebné věci odvážet sám.

3.Výměna vložek ve společných prostorách

Výbor SVJ informoval členy SVJ o výměně klíčů ve společných prostorách. Klíče
budou k zapůjčení u pana Krpce a v kanceláři SVJ. Zároveň výbor SVJ požádal
všechny členy, aby ve spol. prostorách udržovali pořádek a zapisovali se do
tabulky, která bude umístěna na dveřích tzv. dílny, aby měli i ostatní přehled,
kdy můžou prostory využít ke svým potřebám.

Výbor dal hlasovat, že za používání dílny bude účtován poplatek 20 Kč za hod.
Toto bylo jednoznačně dle prezenční listiny schváleno.

4.Zamčené dveře

Výbor SVJ požádal členy SVJ, aby zamčené dveře ke schodišti v patrech 7 a 8
byly z bezpečnostních důvodů neprodleně odemčeny.
 
5.Klíče od prosklených dveří

Výbor SVJ informoval členy SVJ, že podle vyhlášky musí být v trezoru uloženy
náhradní klíče od zamčených prosklených dveří v jednotlivých patrech a zadal
termín do konce února. Toto bylo jednohlasně dle prezenční listiny schváleno.

6.Návrhy na využití kolárny

Výbor SVJ přednesl návrhy na využití společného prostoru tzv. Kolárny:

a)Společenské a sportovní využití místnosti s přesně danými pravidly
b)Jako nebytový prostor k pronájmu
c)Kóje k pronájmu za úplatu k bytům 2+kk
d)Vlastní návrh

Termín odevzdání návrhů 31. 3. 2010. Toto bylo jednohlasně dle prezenční
listiny schváleno.

7.Ostatní

Pan Maglič upozornil, aby se společné prostory po opuštění zhasínaly a zadní
vchod, aby se zamykal. Toto členové SVJ vzali na vědomí.


Zapsala: Lucie Hanzlová

Schválila: Mgr. Libuše Hapalová

Příloha: prezenční listina


V Praze 17.2.2010