Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41 konané dne 7.12.2011
 
                     
Přítomni: viz prezenční listina 

1.Zahájení členské schůze
     
Předsedkyně SVJ Libuše Hapalová přivítala přítomné a zahájila schůzi.   

2.Rekonstrukce zvonků a domácích telefonů 

Předsedkyně SVJ Libuše Hapalová seznámila přítomné se situací nefungujících
domácích telefonů a navrhla tyto rekonstruovat do konce roku 2011. 
Dále přednesla návrh firmy, která předložila nejlevnější nabídku za celkovou
cenu 25 540 Kč se zárukou 2 roky. 
Rekonstrukce bude provedena do 3 pracovních dnů.

Předsedkyně SVJ vyzvala k hlasování o rekonstrukci a tato byla jednohlasně
dle prezenční listiny schválena.

3.Různé

Pan Stejskal vznesl dotaz, zda je prodaný byt v 5. patře. Předsedkyně SVJ
informovala, že zatím byt prodán není a doporučení realitní kanceláře je 
snížit cenu prodávaného bytu na 2 mil 600 tis. Kč.

Předsedkyně SVJ Mgr. Hapalová dále informovala o zvýšeném pohybu pracovníků
spol. Centronet ( rozvody internetu ) v domě.


Zapsala: Lucie Hanzlová

Schválila: Mgr. Libuše Hapalová

Příloha: prezenční listina


V Praze 7.12.2011