Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41 a Bytového 
      družstva Urbánkova 3357/41 konané dne 8.3.2012
 
                     
Přítomni: viz prezenční listina 

1.Zahájení členské schůze
     
Předsedkyně SVJ Libuše Hapalová spolu s předsedou bytového družstva 
panem Klvaňou přivítali přítomné a zahájili schůzi.    

2.Prodej bytu č.20 ve vlastnictví bytového družstva 

Předseda družstva pan Klvaňa informoval přítomné o současném stavu 
prodeje bytu v 5.patře ( byt je nabízen realitní kanceláří již přes
rok a vzhledem k současné situaci na trhu s byty se cena bytu stále
snižuje ) a zároveň informoval o vážném zájemci, který je ochotný 
za byt ihned v hotovosti složit částku ve výši 2 mil 250 tis. Kč. 
Přítomní vznesli dotazy, které pan Klvaňa zodpověděl - zájemce je
české národnosti a byt nebude pronajímat.
 
Předsedkyně SVJ Mgr. Libuše Hapalová vyzvala přítomné k hlasování 
o prodeji bytu za výše uvedenou cenu.

Prodej bytu byl dle prezenční listiny schválen, 3 hlasy se zdržely.

3.Různé

Pan Šváb informoval přítomné o probíhající nabídce spol. Centronet


Zapsali: Mgr. Libuše Hapalová a Jindřich Klvaňa

Schválili: Mgr. Libuše Hapalová a Jindřich Klvaňa

Příloha: prezenční listina


V Praze 8.3.2012