Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41, konané dne 27.11.2012


Přítomni: viz prezenční listina 

Program:

1.Webové stránky Společenství Urbánkova 3357/41 (SVJ)

Paní Hapalová přivítala vlastníky bytových jednotek a informovala je
o fungujících webových stránkách Společenství Urbánkova 3357/41 (SVJ)
www.urbankova3357.cz.

2.Domovní řád

Projednání domovního řádu – všichni přítomní souhlasili se současným 
zněním domovního řádu.        

3.Projednání a schválení finančního limitu pro účely hospodaření výboru

Finanční limit pro účely hospodaření výboru SVJ byl přítomnými schválen 
takto: 

100.000,- Kč bylo stanoveno na havarijní účely,
50.000,- Kč bylo stanoveno na běžné domovní úpravy a opravy - pan Houška
a pan Horčic se zdrželi hlasování ohledně finančních limitů.

4.Požární revize v domě

Požární revize – současný stav protipožární ochrany domu je havarijní a je
nezbytné provést nápravu – dokoupení hasicích přístrojů a hadic, vyřešení
ochrany před případným odcizením.

5.Kamerový systém

Kamerový systém – členové schůze souhlasí, že se připraví základní informace
o kamerovém systému a poté bude svolána členská schůze týkající se cenových
nabídek, které budou následně odsouhlaseny či zamítnuty - pan Houška je proti
kamerovému systému.   

6.Volba členů výboru SVJ a kontrolní komise

Paní Hapalová byla zvolena přesedkyní výboru,
Pan Šváb byl zvolen 1.místopředsedou,
Pan Rothanzl byl zvolen 2.místopředsedou,
Pan Kazda byl zvolen jako kontrolní (revizní) komise  

Všichni zvolení členové výboru a revizní komise souhlasí a zároveň se zdrželi
hlasování. 

7.Různé 

Dlužná částka 1.800,- Kč po paní Sýkorové bude umořena do ztráty – všichni 
přítomní souhlasí.

Na příští schůzi pozvat všechny vlastníky z 10.patra.  


Zapsali: Mgr. Libuše Hapalová 


V Praze 27.11.2012