Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

    Zápis z členské schůze Bytového družstva Urbánkova 3357/41, 
      Urbánkova 3357/41, 143 00 Praha 4 ze dne 25.3.2014
                     
Program:
1.)Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů schůze
2.)Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací a o termínu vstupu do likvidace
3.)Volba likvidátorů
4.)Projednání pohledávky vůči dlužnici pí. Kačmárové
5.)Různé
6.)Závěr

1.)Zahájení, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů schůze
- Účastni: 26 členů bytových jednotek + 4 plné moci z celkového počtu 35
- Notář: Mgr. Pavlíková
- JUDr. František Futó
- Za Bytové družstvo Urbánkova 3357/41, Urbánkova 3357/41, 143 00 
 Praha 4: Jindřich Klvaňa, Ing. Jaroslav Krpec
- Za Společenství Urbánkova 3357/41, Urbánkova 3357/41, 143 00 
 Praha 4: Mgr. Libuše Hapalová, Michal Šváb, Jiří Rothanzl
 
2.)Rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací a o termínu vstupu do likvidace
- 1997 – bytové družstvo (dále jen BD) založeno, proběhlo odkoupení bytů, po 
 splacení domu včetně pozemku rozhodnuto o převedení do osobního vlastnictví
 a založení společenství vlastníků, a to v r. 2009.
- Nikdo ze zúčastněných nevznesl námitku k chodu BD.
- Všichni jednohlasně hlasovali pro vstup BD do likvidace. 
 
3.)Volba likvidátorů
- Likvidátor v právních záležitostech likvidace BD bude zastupovat JUDr.
 František Futó, Bronzová 2025/31, 155 00 Praha 5 – jednohlasně odsouhlaseno
 všemi zúčastněnými. 
- Likvidátor ve finančních záležitostech likvidace BD bude zastupovat Ing. Petr
 Hrdina, ProDům – Sdružení pro správu družstevních domů, Rytířova 856, 143 00
 Praha 4 - jednohlasně odsouhlaseno všemi zúčastněnými.
- Likvidace proběhne k 1.5.2014 

4.)Projednání pohledávky vůči dlužnici pí. Kačmárové
- Členská schůze BD projednala návrhy představenstva BD a výboru SVJ na vyřešení
 dluhu paní Věry Kačmárové a rozhodla jednohlasně, aby dluh ve výši 204 836 Kč 
 (dvě stě čtyři tisíc osm set třicet šest korun) byl zaúčtován do nákladů BD. 
  
5.)Různé
- Zúčastnění členové BD veřejně poděkovali představenstvu BD za dlouholetou 
 kvalitní práci pro BD.
 
6.)Závěr
- Za správnost údajů odpovídá: Jindřich Klvaňa, předseda představenstva BD
 
Zapsala: Mgr. Libuše Hapalová 


V Praze 25.3.2014