Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

 Zápis z členské schůze Společenství Urbánkova 3357/41, konané dne 8.7.2014
                     
Přítomni: viz prezenční listina

Program: Schválení výběrového řízení provedeného Výborem Společenství Urbánkova 
     3357/41 na renovaci podlah v domě.

Výbor Společenství Urbánkova 3357/41 seznámil přítomné s provedeným výběrovým
řízením na renovaci podlah v domě. Po společném zvážení ceny za provedení práce
a posouzení jednotlivých smluvních podmínek výbor za účasti člena revizní komise
na schůzi výboru dne 26.6.2014 vybrali pro renovaci podlah v domě tyto firmy:

LINORIC, Čs. Armády 26, 261 01, Příbram (předpokládaná cena za dílo – pokládka 
lina 378.140,-Kč bez DPH)

IMPLICO, Papírenská 4, 160 00, Praha 6 (předpokládaná cena za dílo – pokládka 
dlažby: 115.458 ,-Kč bez DPH) 

Po následném seznámení přítomných a zodpovězení všech dotazů ze strany majitelů
bytů bylo přistoupeno k hlasování. K usnesení a odsouhlasení jediného programu
členské schůze byla přítomna 3/4 většina hlasů všech členů společenství. 
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 
Zapsala: Mgr. Libuše Hapalová 


V Praze 8.7.2014