Aktuality  Schůze výboru  Výroční schůze  Členské schůze  Stanovy  Kontakty 
    

 Zápis ze schůze Bytového družstva a Společenství Urbánkova 3357/41, konané
                dne 21.10.2014
                     
1. Přítomni: viz prezenční listina 
  
2. Paní Hapalová a pan Klvaňa uvítali všechny zúčastněné a pana JUDr. Františka
  Futó, který seznámil členy se všemi body a postupem likvidace BD a exekučním
  řízením ve věci paní Kačmárové.

3. Členové schůze souhlasí s tím, že BD uhradí náklady exekuce EX 10392/10-96 
  ve výši 55.993,10,- Kč za exekuční vystěhování paní Kačmárové z družstevního
  bytu.
 
4. Členové schůze souhlasí s tím, aby BD postoupilo na SVJ pohledávky vůči paní
  Kačmárové ve výši 91.044,- Kč (jistina) za cenu 100,- Kč, zároveň souhlasí 
  s tím, aby do exekučního řízení 132 EX 10 418/10 – 50 vstoupilo místo BD 
  jako oprávněného Společenství Urbánkova 3357/41.  
  
5. Paní Hapalová se rozloučila se členy schůze. 

Zapsala: Lenka Zachová


V Praze 21.10.2014